Закрити

  Авторизація

Логін
Пароль
Запам'ятати на 2 тижні?

Забули пароль?
Якщо ви незареєстровані, пройдіть реєстрацію
Останні новини
Останні новини
Презентовано перший енергоаудит для підприємств
22.04.2019р.

Івано-Франківський локомотиворемонтний завод,...

Перший досвід промпідприємства: СЕС на даху та фасаді офісу
22.04.2019р.

Приватне підприємство «Галиченерго» встановило на...

Революцію в освітленні здійснив українець
22.04.2019р.

Крихітні світлодіодні лампи спричинили революцію в...

26 вітротурбін для 100-мегаватної вітрової станції на Запоріжжі
16.04.2019р.

Данська компанія «Vestas» виготовила 26 вітрових турбін...

Опитування
Опитування

Вам подобається оновлений портал?

3684
13.07.2006р. |
Керування виробничим процесом

Автоматизація виробництва дозволяє підвищити якість і зменшити собівартість продукції. Вона вимагає чималих витрат сил, часу і грошей, але при вмілому підході, своєчасних і доцільних рішеннях дозволяє домогтися значного економічного ефекту. Метою автоматизації є скорочення обсягу ручної праці, забезпечення стабільності характеристик технологічного процесу та можливості спостереження, аналізу і керування параметрами технологічного процесу людиною. Засобом досягнення цієї мети є автоматизована система.
"Електротема" № 16 (48) 20 серпня - 13 вересня 2004 року

Автоматизована система — це сукупність керованого об`єкта й автоматизованих керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. Автоматизована система отримує інформацію від об`єкта керування, передає, перетворює і обробляє її, формує керуючі команди і виконує їх на керованому об`єкті. Людина визначає цілі та критерії керування, коригує їх при зміні умов.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) система — це сукупність апаратно-програмних засобів, що забезпечують можливість моніторингу, аналізу і керування параметрами технологічного процесу людиною. Вона є складовою частиною автоматизованої системи.

Роль і місце SCADA - системи в сучасному виробництві

Загальна функціональна схема сучасного виробництва складається з кількох рівнів. Нижній рівень цієї схеми складають вимірювальні прилади і виконавчі механізми. Нині вони можуть бути аналоговими чи цифровими (інтелектуальними). Аналогові представляють вимірювану величину у вигляді рівня напруги чи струму. Цифрові ж мають убудовані логічні схеми і представляють обмірювану величину у вигляді цифрового сигналу, що відповідає специфікації протоколу передачі даних, визначеного для цих пристроїв. Для обміну інформацією з приладами першого типу необхідно використовувати АЦП/ЦАП (Аналогово-цифрові/Цифро-аналогові перетворювачі). З приладами другого типу можна обмінюватися інформацією безпосередньо по мережі передачі даних.

Наступний рівень схеми — контролери. Вони виконують функцію автоматичного керування технологічним процесом. Метою керування є видача сигналів на виконавчі механізми в результаті обробки даних про стан технологічних параметрів, отриманих за допомогою вимірювальних приладів, за визначеними алгоритмами.

Сервери технологічних даних забезпечують обмін інформацією між технологічними пристроями і мережею персональних комп`ютерів. Вони підтримують протокол роботи з технологічними пристроями і протокол роботи з мережею персональних комп`ютерів.

Дані про поточні параметри технологічного процесу можуть бути використані для контролю стану технологічного процесу і керування ним з автоматизованих робочих місць операторів; для архівування історії зміни технологічних параметрів; для формування сумарних звітних форм із метою надання інформації керівному персоналу.

Функції SCADA - системи:

- Збирання, первинна обробка і нагромадження інформації про параметри технологічного процесу і стан устаткування від промислових контролерів та інших цифрових пристроїв, безпосередньо зв`язаних з технологічною апаратурою;

- Відображення інформації про поточні параметри технологічного процесу на екрані ПК у вигляді графічних мнемосхем;

- Відображення графіків поточних значень технологічних параметрів у реальному часі за заданий інтервал;

- Виявлення критичних (аварійних) ситуацій;

- Виведення на екран ПК технологічних і аварійних повідомлень;

- Архівування історії зміни параметрів технологічного процесу;

- Операторське керування технологічним процесом;

- Надання даних про параметри технологічного процесу для їхнього використання в системах керування підприємством.

В Україні найбільшого поширення набула SCADA система «Контур».

Призначення системи «Контур»

SCADA - система «Контур» — це набір інструментальних засобів і виконавчих модулів, призначених для створення автоматизованих робочих місць операторів для спостереження за станом технологічного процесу і керування ним.

«Контур» забезпечує:

- Обмін даними з пристроями рівня технологічного процесу (вимірювачі та виконавчі механізми);

- Генерування подій і повідомлень про критичні й аварійні стани технологічних параметрів;

- Архівування історії зміни параметрів технологічного процесу;

- Створення графічних мнемосхем для відображення поточних параметрів технологічного процесу, обробки аварійних подій, для відображення історії зміни технологічних параметрів;

- Динамічне відображення графічних мнемосхем у робочому режимі.

Особливості системи «Контур»

SCADA - система «Контур» є оригінальною розробкою і має такі особливості:

- Технологія клієнт/сервер для забезпечення взаємодії між додатками;

- Об`єктно-орієнтований підхід до проектування і створення робочих місць операторів;

- Технологія керування подіями для забезпечення динаміки роботи системи;

- Технологія COM/DCOM для взаємодії між додатками на локальному комп`ютері чи в мережі персональних комп`ютерів;

- Орієнтація на стандарт OPC;

- Повнофункціональний OPC - сервер («Контур» OPC - сервер II») у складі системи з можливістю підключення різних пристроїв по кількох каналах передачі даних одночасно;

- Просте і швидке налаштування роботи сервера за рахунок зручного користувальницького інтерфейсу;

- Можливість використання будь-яких Active - елементів на мнемосхемах;

- Спеціалізований набір Active - компонентів для використання їх як динамічних елементів на мнемосхемах;

- Швидке централізоване налаштування динамічних елементів;

- Потужні алгоритми візуалізації, засновані на технології DirectDraw;

Скрипти Visual Basic для обробки подій у системі.

Структура системи «Контур»

SCADA - система «Контур» має оптимальну структуру, яка містить три основних функціональних блоки:

- Data Access — доступ до даних технологічного процесу;

- Alarms & Events — виявлення критичних і аварійних ситуацій;

- History Access — архівування історії зміни параметрів технологічного процесу.

Блок Data Access проводить:

- Зчитування технологічних параметрів;

- Збереження технологічних параметрів у базі даних реального часу, яка надає можливість для доступу до неї по мережі персональних комп`ютерів;

- Відображення технологічних параметрів на графічних мнемосхемах;

- Відображення технологічних параметрів у вигляді графіків поточних значень (трендів).

Блок Alarms & Events проводить:

- Виявлення аварійних ситуацій;

- Відображення аварійних і технологічних повідомлень;

- Відображення аварійних ситуацій як реакції динамічних елементів графічних мнемосхем на відповідні події.

Блок History Access проводить:

- Архівування історії зміни параметрів технологічного процесу;

- Перегляд історії зміни параметрів технологічного процесу у вигляді графіків і таблиць;

- Генерування звітів з історії зміни параметрів технологічного процесу.

Склад і функціонування системи «Контур»

SCADA - система «Контур» складається з трьох основних програмних модулів: сервер; інструментальна система і виконавчий модуль.

«Контур» OPC - сервер II» призначений для забезпечення обміну даними АРМа оператора з устаткуванням у системах автоматизованого контролю і керування технологічним процесом.

Сервер виконує:

- Обмін даними між персональним комп`ютером і технологічними пристроями по одному чи декількох каналах введення-виведення, з підтримкою різних протоколів;

- Ведення бази даних реального часу технологічних змінних;

- Архівування історії зміни параметрів технологічного процесу;

- Первинну обробку даних;

- Надання набору OPC DataAccess - інтерфейсів для доступу до значень технологічних змінних і значень їхніх властивостей;

- Надання набору OPC Alarms & Events - інтерфейсів для одержання подій і повідомлень про критичні й аварійні ситуації;

- Надання набору OPC History Data Access - інтерфейсів для доступу до даних архіву історії зміни параметрів технологічного процесу.

Ядром архітектури сервера є база даних реального часу (БДРЧ). Вона взаємодіє з устаткуванням через драйвери введення/виведення різних протоколів обміну, а з клієнтськими програмами по інтерфейсах OPC DataAccess і Alarms&Events. Також вона зберігає історію зміни параметрів технологічного процесу в архіві історії, що надає інтерфейси для доступу — OPC History DataAccess.

Інструментальна система призначена для створення графічних мнемосхем. Вона має набір спеціалізованих динамічних елементів, що дозволяють створювати графічне представлення технологічних об`єктів у наочному і зручному вигляді. Так можна відображати рівні в ємкостях, переміщення конвеєра, рух рідини, поворотні механізми і багато чого іншого. Тут можна уставляти власні алгоритми і компоненти, обробляти події, робити обчислення.

Процес створення мнемосхем для автоматизованих робочих місць операторів у системі полягає у встановленні динамічних елементів на мнемосхему, їхньому позиціонуванні, налаштуванні властивостей відображення і виконанні прив`язки властивостей до технологічних змінних бази даних реального часу. Ці операції проводяться в середовищі візуального програмування Microsoft Visual Basic 6.0 за допомогою спеціалізованого набору Active компоненту «Контур» чи компонентів інших виробників, з використанням графічних зображень динамічних об`єктів.

Виконавчий модуль призначений для запуску і відображення мнемосхем у робочому режимі.

Галузь застосування

У світі інформаційних технологій неможливо уявити собі сучасне виробництво без використання SCADA - систем. Кожне впровадження системи дозволяє заощаджувати кошти, підвищувати ефективність і безпеку.

«Контур» є універсальною SCADA - системою і застосовується для керування будь-яким виробничим процесом та підприємством загалом. Система «Контур» може без проблем обмінюватися даними з будь-якими системами керування підприємством, що дозволяє комплексно вирішувати проблеми автоматизації і керування виробництвом. Система «Контур» впроваджена й успішно працює на підприємствах хімічної, харчової й енергетичної галузей. «Контур» є вітчизняною розробкою, що відрізняється від інших подібних систем простотою, відкритістю і надійністю.

Олександр НІКІТІН,Керівник проекту SCADA системи «Контур»

Теги та ключові фрази
системи керування виробничим процесом, Системи керування виробничими процесами., система керування виробничими процесами, Динамічний режим об'єкта керування, scada система КОНТУР, схема процесу передачі даних в мережах, Функціональна схема керування процесом, статичний перетворювач, статичний перетворювач схема, статичний перетворювач smart boy
Більше статей за тегами


Поділіться цією інформацією в соцмережах, дякуємо за популяризацію порталу:
Також Ви можете:

Додати до закладок Підписатись Версія для друку
Інші статті
17.11.2010р.

Електричні щити 2

Електричний щит - це початок всієї електричної частини будівлі, і не важливо, що це - величезний завод у мегаполісі або скромний будиночок у селі. Скрізь є електричні щити

18.08.2010р.

Пристрій для плавного пуску електродвигуна

Одним із самих головних недоліків асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором є наявність у них великих пускових струмів. І якщо теоретично методи їх зниження були добре розроблені вже досить давно, то ось практично всі ці розробки застосовувалися дуже в рідкісних випадках

Більше статей за тегами
При використанні матеріалів посилання на www.proelectro.info (для інтернет ресурсів з гіперссилкою) обов'язкове.