Закрити

  Авторизация

Логін
Пароль
Запам'ятати на 2 тижні?

Забули пароль?
Якщо ви незареєстровані, пройдіть реєстрацію
Последние новости
Последние новости
Кабельная ТЕМА №2
21.05.2013р.

Редакция газеты «ЭлектроТЕМА» уже вторично готовит...

Продукция фирмы OEZ возвращается в Украину
25.08.2011р.

В середине 2011 года OEZ выбрал своим дистрибьютором на...

«С-инжиниринг» первой в Украине получила право на освоение новой технологии Sivacon S8
04.08.2011р.

Компания «С-инжиниринг» (SE Group Int.) стала первой в...

КОНФЕРЕНЦИЯ «УКРСТРОЙЭЛЕКТРО-2011» ОБМЕН ОПЫТОМ СОСТОЯЛСЯ!
18.03.2011р.

16 марта 2011 года впервые состоялась Всеукраинская...

Опитування
Опитування

Вам подобається оновлений портал?

5423
03.03.2006р. |
Перевірка та випробування захистів, які використовують ПЗВ

Ознайомлення з нормами випробувань ПЗВ (стандарти МЕК 61008, МЕК 755) свідчить, що виконання перевірок і випробувань ПЗВ при ремонтах у повному обсязі, зазначеному в цих стандартах, практично нездійсненне. Метою ремонту є перевірка ефективності захисних заходів з ПЗВ, виконаних відповіднодо стандарту МЕК 60 364-4-41. Обсяг перевірок при ремонтах наведено у стандарті МЕК 60 364-6-61.
"Електротема" № 5 (13) 11-24 березня 2003 року

При ремонті потрібно перевірити якість з`єднань і допустимість значень їхніх перехідних опорів, наявність кольорового позначення дротів (на жаль, вимога обов`язкового вирізняючого фарбування фазних, нульових робочих і захисних жил кабелів і дротів у нас відсутня.), стан ізоляції між робочими і захисним провідниками, правильність вибору електропроводки з огляду на забезпечення умов для нормальної роботи захисту від надструмів, ефективність дії ПЗВ тощо. Перевірка ПЗВ є тільки одним із заходівремонту, однак їй варто приділяти особливу увагу і враховувати при її виконанніспецифічні властивості ПЗВ з різними характеристиками спрацьовування (-, G, S). Оскільки захист за допомогою ПЗВ призначений для обмеження часу, протягом якого струм замикання протікає по тілу людини, метою перевірки є фіксація автоматичного відімкнення ПЗВ у встановлений час при визначеному диференційному струмі.

Після монтажу ПЗВ необхідно зробити:

- огляд і оцінку стану електропроводки й устаткування;

- перевірку дії ПЗВ (кнопкою ТЕSТ, SERVICE);

- перевірку ефективності дії захисту, який використовує ПЗВ.

Огляд і оцінка стану електропроводки.

Найважливішим при виконанні цього заходу є здійснення контролю правильності і якості підключення захисного провідника, а також поділу провідника РЕNдо і після ПЗВ. Якщо виконане кольорове позначення провідників, то можливий простий візуальний контроль. Захисний провідник із зелено-жовтим фарбуванням може бути приєднаний тільки до захисних затисків і в жодному разі не до нульового робочого провідника.

Опір ізоляції між провідниками виміряється при відімкненому ПЗВ (рис. 1). Вимірами повинен бути перевірений опір між нульовим робочим провідником, підключеним до ПЗВ з боку джерела живлення і усіма фазними робочими провідниками, а також нульовим робочим провідником, підключеним до ПЗВ з боку споживача. Останній зі згаданих вимірівпотрібен для перевірки відсутності з`єднання провідників РЕ і N після ПЗВ.

До виміру опору ізоляції необхідно визначити: чи використовуються у вимірюваному колі розрядники чи обмежувачі перенапруги, наявність яких істотно впливає на результати вимірів.

Перевірка дії ПЗВ.

Після огляду й оцінки стану електропроводки варто увімкнути ПЗВ і натиснути на кнопку ТЕСТ. Якщо коло перебуває під напругою, то ПЗВ повинно вимкнутися. Натисканням кнопки імітується ушкодження, струм якого обмежений напругою живлення і величиною опору контрольного кола ПЗВ. Значення штучно створеного струму ушкодження може доходити до 2,5IΔn. Якщо після натисканнякнопки відімкнення не відбудеться, то ПЗВ є несправним.

Перевірка ефективності дії захисту, що використовує ПЗВ.

Ефективність захисту, що використовує ПЗВ, перевіряється шляхом випробувань. Для випробувань використовуються прилади і методи, зазначені в стандарті МЕК 60 364-6-61.При проведенні випробувань необхідно враховувати погрішність вимірювальних приладів і методики вимірів.

Випробування повинні підтвердити наступне:

- ПЗВ вимикається при значенні диференційного струму, що не перевищує величину номінального вимикального диференційного струму;

- величина напруги дотику на відкритих провідних частинах при IΔ=`IΔnне перевищує гранично припустимого значення UL.

За потреби одержання більшого обсягу інформації про тестований ПЗВ, можна за допомогою вимірювальних приладів визначити мінімальний вимикальний диференційний струм ПЗВ, шляхом поступового збільшення значеннядиференційного струму, і далі визначити час відімкнення при номінальному вимикальному диференційному струмі і кратних йому величинах (2IΔn, 5IΔn).

Вимірювання вимикального диференційного струму ПЗВ

Усі вимоги, які ставляться до захисної мережі за допомогою ПЗВ, пов`язані з вимикальним диференційним струмом, IΔn. Тому твердження про те, що захист, керований диференційним струмом, перевірений, якщо наявність у колі диференційного струму, що дорівнює IΔn, викликає спрацьовування захисту, є цілком виправданим. Часові показники спрацьовування ПЗВ, що відповідають значенню диференційного струму IΔn і кратним йому величинам, не повинні перевищувати нормовані. На практиці значення часу спрацьовування ПЗВ зазвичай нижче нормованих.Принципово спосіб перевірки спрацьовування ПЗВ під впливом диференційного струму при проведенні ремонту не відрізняється від методу кваліфікаційних випробувань в випробувальному центрі.

На рис. 2 наведені принципові схеми виміру мінімального вимикального диференційного струму ПЗВ, а на рис. 3 - залежності поступового збільшення значення диференційного струму від часу в процесі визначення значення мінімального вимикального диференційного струму ПЗВ.

При вимірюванні вимикального диференційного струму не потрібно забувати, що ПЗВ може спрацьовувати при значенні IΔ, яке перевищує 0,5 IΔn, і повинно обовязково спрацювати при IΔ= IΔn

Вимір часу відімкнення ПЗВ

Вимір часу відімкнення ПЗВ, як уже було зазначено вище, здійснюється при протіканні через нього визначених значень диференційного струму: IΔn, 2 IΔn, 5 IΔnВідповідно до стандарту МЕК 60 364-6-61, час відімкнення при перевірці може бути виміряний відповідно до вказівок, наведених у стандарті МЕК 61008. На рис. 4 наведені одержувані значення часу відімкнення ПЗВ різних типів при випробуванні диференційним струмом, який дорівнює IΔn. Вимірювання часу відімкнення при ремонтах не обов`язкове.

Визначення напруги дотику

Величина напруги дотику визначається виміром або розрахунком. Допускається також використання сигналізації про перевищення значення припустимої напруги дотику.

При розрахунку напруги дотику в мережах системи ТТ можна виходити зі значення опору заземлюючого пристрою, з урахуванням опорів заземлюючого провідника і перехідних опорів з`єднань RA= UL/ IΔn. Якщо розрахунок робиться для мережі системи ТN, то напруга дотику визначається, виходячи із значення повного опору кола „фаза-нуль` ZS= UO/ IΔn.Такий спосіб слідвикористовувати при застосуванні ПЗВ з невисокою чутливістю (IΔn = 1 А і вище), коли прилади, що зазвичай використовуються, не придатні для вимірів.

Напруга дотику в мережі системи ТN на відкритих провідних частинах є невеликою і визначається спаданням напруги на повному опорі захисногопровідника. У зв`язку з тим, що вимір робиться при малих величинах струму (від десяти до декількох сотень мА), значення напруги дотику, приведені до величини IΔn, також дуже малі (частки 1 В). Реальні значення напруги дотику при ушкодженні значно вище, тому що струми ушкодження істотно перевищують значення IΔn. Ця напруга зберігається до спрацьовування ПЗВ.

Вимірювання повного опору кола замикання

Повний опір кола замикання в мережі системи ТN визначає ефективність захисту при використанні запобіжників чи автоматичних вимикачів. У випадку використання ПЗВ проблема швидкодії захисту вирішується цим пристроєм, і повний опір кола замикання вже не є головним критерієм електробезпечності. Функціонування ПЗВ забезпечується тільки цілісністю захисного провідника, що перевіряється при вимірюванні напруги дотику чи виміром опору захисного провідника.

Виміри повного опору кола замикання за ПЗВ робляться відносно рідко, наприклад, у випадках, коли потрібна певність у спрацьовуванні захисту від надструмупри відмовленні ПЗВ. У більшості випадків кінцевою точкою для виміру повного опору кола замикання є затиски групового щитка чи вхідні затиски ПЗВ.

Примітка

Відповідно до чинних в даний час вітчизняних „правил технічної експлуатації електроустановок споживачів` вимір повного опору петлі ,,фаза-нуль` з наступним визначенням струму однофазного короткого замикання виконується не рідше одного разу на шість років для перевірки спрацьовування захисту у випадку, якщо ця перевірка не виконується безпосереднім виміром струму однофазного короткого замикання на корпус і металеві конструкції за допомогою спеціальних приладів.

За матеріалами ДП “Моеллер Електрик” підготував

Микола ЦАП.

Теги и ключевые фразы
пзв пепевірка, як перевірити пзв, випробування пзв схемы, випробування пзв, форма протокола випробування ПЗВ, розрахунок часу спрацювання пзв, вимірювання часу спрацювання ПЗВ, схема перевірки пзв, Перевірка диференційного захисту, МЕК 60 364-6-61


Поділіться цією інформацією в соцмережах, дякуємо за популяризацію порталу:
Також Ви можете:

Добавить в закладки Підписатись Версия для печати
Інші статті
17.11.2010р.

Електричні щити 2

Електричний щит - це початок всієї електричної частини будівлі, і не важливо, що це - величезний завод у мегаполісі або скромний будиночок у селі. Скрізь є електричні щити

05.02.2010р.

Комплектні пристрої для електропостачання будмайданчика

Схема тимчасового електропостачання містить джерела й споживачів електроенергії, силові пункти й розподільні мережі. Джерелами електропостачання на будівельному майданчику є трансформаторні підстанції стаціонарного або пересувного типу. За відсутності джерел або мереж електропостачання можна застосовувати тимчасові пересувні електростанції на автомобільні шасі, що працюють на рідкому паливі.

При использовании материалов ссылка на www.proelectro.info (для интернет ресурсов с гиперссылкой) обязательна.